Wat we doen

RECHTSDOMEINEN

 

PC Advocaten biedt een allround dienstenpakket aan, toegespitst op de noden van ondernemingen en particulieren. Zonder volledigheid te willen nastreven, zijn wij o.a. ervaren in de navolgende rechtsdomeinen.

Teamvergadering

WE LOVE WHAT WE DO

Arne aan bureau

Uitgelicht: “Nationale en Internationale Incasso”

PC Advocaten heeft een bijzondere expertise in het innen van uw schuldvorderingen, weze het minnelijk of gerechtelijk, nationaal of internationaal, voor binnenlandse of buitenlandse rechtbanken, steeds zet PC Advocaten de opties netjes op een rij en adviseert welke optie wellicht meest kans op positief resultaat geeft.

Via een minnelijk traject wordt aan uw schuldenaar een laatste kans geboden om zijn/haar verplichtingen te voldoen, onder reële dreiging van effectieve volgende stappen.

Bij gebreke aan betaling wordt in samenspraak met u gekozen voor de meeste doeltreffende invorderingsmethode. Dit kan in sommige gevallen via verzoekschriften (IOS-verzoekschrift, EBB-verzoekschrift) of nog via dagvaarding in binnen- of buitenland. PC Advocaten stelt de efficiëntste weg voor een zo snel mogelijke inning van uw centen. Indien u debiteur solvabel is, brengen wij onze kosten in rekening bij hem.

Meer weten? incasso@pc-advocaten.be of contacteer ons!

Maxime bureau

Uitgelicht: “Huurrecht van Onroerende Goederen”

PC Advocaten is door jarenlange ervaring bedreven in huurrecht, zowel inzake huishuur, handelshuur en pacht, als vele andere tussenvormen. Korte of lange termijn, hoofdverblijfplaats of niet, termijnen voor huurvernieuwing, voor al uw vragen kunt u bij ons terecht. Desgewenst nemen wij zelfs het rentmeesterschap waar voor u.

Zowel verhuurders als huurders kunnen bij PC Advocaten terecht voor o.m.:

 • opstellen of kritisch nalezen van huurcontacten
 • berekening van de geïndexeerde huurprijs en het meedelen aan uw huurder
 • opstellen van brieven, documenten, bijlagen, enz. tussen huurder en verhuurder tot waarborging van eenieders rechten en plichten
 • ingebrekestellen van huurder en verhuurder in geval de huurovereenkomst en/of de wet niet nageleefd wordt
 • instellen van procedures voor de bevoegde rechter om genoegdoening te bekomen

Meer weten? e-mail ons of contacteer ons!

R

EN VERDER OOK NOG

HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT

 • nationale en internationale invordering/incasso
 • betalingsachterstand, begeleiden van schuldeisers en schuldenaren
 • nationale en internationale handelsagentuur, distributieovereenkomsten, alleenverkoopconcessie, franchising
 • consumentenrecht (productaansprakelijkheid, consumentenkrediet, marktpraktijken)
 • nationaal en internationaal vervoersrecht (CMR)
 • intellectuele rechten (industriële eigendom, merken en tekeningen of modellen, auteursrechten, know how, bedrijfsgeheimen, handelsbenaming)
 • faillissementsrecht, vereffening & WCO
 • vennootschapsrecht
 • inpandgeving handelszaak
 • overdracht handelsfonds en bedrijfstak
 • hypothecair krediet
 • financieel en bancair recht

BURGERLIJK RECHT

 • personen- en familierecht
 • wettelijke samenwoning
 • huur van goederen
 • huishuur & handelshuur, pachtrecht
 • aanneming en bouwrecht
 • koop op plan (wet Breyne)
 • zakenrecht en zakelijke rechten
 • eigendom en mede-eigendom
 • hinder en burenhinder
 • vruchtgebruik
 • erfdienstbaarheid
 • erfrecht, schenkingen en giften
 • verbintenissenrecht en contractenrecht
 • verbintenissen uit onrechtmatige daad
 • koop en verkoop
 • ruil en lening
 • bewaargeving en sekwester
 • kanscontracten
 • lastgeving
 • zekerheidsovereenkomsten
 • voorrechten en hypotheken
 • erfpacht en opstal
 • jeugdrecht

VERKEERS- EN STRAFRECHT

 • burgerlijk en strafrechterlijk verkeersrecht
 • politierechtbank & correctionele rechtbank
 • jeugdsanctierecht
 • Bijstand tijdens strafonderzoek
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling

ARBEIDSRECHT

 • arbeidscontracten
 • beëindiging en ontslag
 • arbeiders & bedienden
 • kaderleden
 • handelsvertegenwoordigers
 • beschermde werknemers