Webshop? Vermijd het juridisch moeras!

webshop

Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen kozen veel bedrijven voor de opstart van een webshop. Zo konden zij tijdens de lockdown hun klanten blijven beleveren. Een goede zet in tijden van digitalisering. Een webshop zorgt bovendien voor een groter klantenbereik en zet een bedrijf extra in de kijker. Veel voordelen aldus, maar werd er ook gedacht aan de juridische vereisten?

Een verkoop die digitaal wordt gesloten tussen een onderneming en een consument, betreft een zogenaamde verkoop op afstand. Aangezien er geen fysieke ontmoeting plaatsvindt tussen de verkoper en de consument (en deze de gewenste producten niet fysiek kan verifiëren), heeft de wetgever een aantal maatregelen genomen om de consument te beschermen.

Informatieverplichtingen

Voordat de overeenkomst tot stand komt (en vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst), moet de verkoper de consument op een begrijpelijke en duidelijke wijze informatie geven omtrent zijn onderneming en de producten die hij verkoopt.

Dit houdt o.a. in dat de verkoper (niet-limitatieve opsomming):
• de klant moet toelichten met welke juridische entiteit hij de overeenkomst aangaat en hoe hij de verkoper kan bereiken (de identiteit van de onderneming, haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam, etc.)
• de voornaamste kenmerken van de goederen en / of diensten moet beschrijven, zodat de klant kan oordelen of deze voor hem geschikt zijn.
• de klant een duidelijk overzicht moet geven van de totale prijs (met inbegrip van de leveringskosten, belastingen, etc.)
• de klant duidelijke info moet geven omtrent de wijze van betaling, levering en uitvoering.
• de klant moet informeren omtrent zijn recht om de overeenkomst te herroepen (de termijn, de voorwaarden, de modaliteiten)
• Etc.

Dit betreft ruime informatieverplichtingen voor de verkoper. Het meest aangewezen instrument om deze informatie aan de consument te bezorgen, betreft een set algemene voorwaarden die zijn opgemaakt op maat van het bedrijf van de verkoper.

Belangrijk te vermelden is dat deze algemene voorwaarden maar afdwingbaar zullen zijn als de consument bij het tot stand komen van de overeenkomst hiermee actief akkoord gaat. Dit kan o.a. worden bewerkstelligd door een ‘aanvinkvakje’ te voorzien.

Als onderneming bent u bovendien verplicht om de consument binnen een redelijke termijn een bevestiging van de gesloten overeenkomst over te maken, dit uiterlijk ten laatste bij de levering van de goederen of voordat de dienst wordt uitgevoerd.

Herroepingsrecht

De consument beschikt over een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen. Dat wil zeggen dat hij de gesloten overeenkomst alsnog ongedaan kan maken en terugbetaling kan eisen van de reeds betaalde bedragen (uiteraard op voorwaarde dat ook de producten worden terugbezorgd).

Opdat dit herroepingsrecht na 14 dagen zou eindigen (en de verkoper dus geen herroeping meer moet vrezen), is de verkoper verplicht de klant hierover duidelijk te informeren. Doet de verkoper dit niet, riskeert hij dat de consument de overeenkomst zelfs maanden na verkoop nog steeds rechtsgeldig kan herroepen.

Op het herroepingsrecht bestaan er uiteraard uitzonderingen (denk bijvoorbeeld aan snel bederfbare goederen of een levering die nadien niet meer ongedaan kan gemaakt worden). Ook hier is het belangrijk dat de klant hierover alle nodige informatie heeft ontvangen (welke uiteraard ook verwerkt kan worden in de algemene voorwaarden van de verkoper).

Wees voorbereid

Heeft u reeds passende algemene voorwaarden voor uw webshop? Wenst u een check-up om te weten of u juridisch in orde bent? PC Advocaten staat voor u klaar. Vraag nu vrijblijvend uw offerte aan!

 

Deel dit op