Archive

grafsteen
18 september 2017

Nieuw erfrecht – voorbehouden erfdeel voor kinderen

De wetgever heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Belgisch erfrecht, welke in werking zullen treden op 1 september 2018. Met deze wijzigingen wil de wetgever de bestaande regelgeving meer laten aansluiten bij het hedendaagse maatschappijmodel. Een van de wijzigingen betreft de erfrechtelijke reserve voor de kinderen. De wetgever voorziet dat een bepaald deel van uw…

onderhoudsbijdrage
9 september 2017

Vonnissen vermelden mogelijkheid tot loonmachtiging

Vergeetachtige, koppige of anders onwillige alimentatieplichtigen krijgen sedert de Wet van 21 juli 2017 de wind van voren. Vanaf 1 september 2017 moeten de vonnissen die de onderhoudsbijdrage voor kinderen vastleggen, de mogelijkheid van loonmachtiging vermelden. Let op: het vonnis geldt niet als toestemming voor de loonmachtiging, maar het wijst enkel op de mogelijkheid daartoe,…