Archive

verkeersboetes online betalen
28 juli 2017

Verkeersboetes online betalen

Vanaf 1 juli 2017 is het mogelijk verkeersboetes te betalen via het online platform http://www.verkeersboeten.be. Ook in andere talen kunt u voortaan makkelijk uw centen kwijt: in het Engels, in het Frans en in het Duits. Dit werd mogelijk gemaakt door een ‘Ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning…

interestvoet betalingsachterstand
28 juli 2017

Interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt 8% tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017.  Dit volgt uit een halfjaarlijkse mededeling van de FOD Financiën. De evolutie van deze interestvoet voor achterstallige betalingen bij handelstransacties (die ontstaan zijn na 16/03/2013), is als volgt: 9,00% tot 30/06/2013 8,50% van…