Archive

bedrijfsbeheer
24 augustus 2017

Afschaffing basiskennis van Bedrijfsbeheer

Het is nog wat vroeg, maar de Vlaamse Regering besliste om de tot op vandaag vereiste basiskennis van bedrijfsbeheer af te schaffen vanaf 1 september 2019. Wie na deze datum start met een onderneming, zal die basiskennis van bedrijfsbeheer niet meer moeten bewijzen. Bedrijfsbeheer wil zeggen dat men een onderneming kan leiden en de basisprincipes…

beroepsbekwaamheid examen
24 augustus 2017

Afschaffing beroepsbekwaamheden

De Vlaamse Regering heeft op 14 juli 2017 beslist om de Koninklijke Besluiten voor bepaalde gereglementeerde beroepen op te heffen met ingang van 1 januari 2018. Volgende limitatieve opsomming beroepsbekwaamheden worden met andere woorden afgeschaft: slager-groothandelaar droogkuiser-verver restaurateur of traiteur-banketaannemer brood- en banketbakker kapper schoonheidsspecialist masseur voetverzorging opticien dentaaltechnicus begrafenisondernemer beenhouwer-spekslager zelfstandige activiteiten met betrekking…

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen
4 augustus 2017

Nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht boedelbeschrijving

Wie vandaag een erfenis wenst te weigeren (verwerpen heet dat in de wet), of de beslissing over het al dan niet aanvaarden van die nalatenschap uit te stellen tot na de opmaak van een inventaris van activa en passiva (wettelijk omschreven als aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving), dient een verklaring daartoe af te leggen of…