Archive

te huur: medehuurders
25 oktober 2017

Meerdere huurders: nu en straks

Sinds 1 juli 2014 is het Vlaams Gewest bevoegd voor wetgeving rond woninghuur. Het nieuw Vlaams Huurdecreet ter vervanging van de verscheidene federale wetten omtrent deze materie zit al even in de pijplijn. Ook al is er nog geen definitieve goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement, wordt wel al duidelijk dat een aantal…

prehistorische begraafplaats
18 oktober 2017

Nieuw erfrecht – Afschaffing voorbehouden erfdeel ouders

De wetgever heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Belgisch erfrecht, welke in werking zullen treden op 1 september 2018. Een herziening van het erfrecht drong zich op, aangezien onze maatschappij de laatste jaren sterk is geëvolueerd. Eén van de wijzigingen betreft de afschaffing van het voorbehouden erfdeel voor de bloedverwanten in opgaande lijn…