Familierecht

persoonlijk contact grootouders
17 augustus 2018

Recht op persoonlijk contact van grootouders met kleinkinderen

Grootouders hebben sinds een hele tijd het recht om een persoonlijk contact met hun kleinkinderen te onderhouden. Dit werd bepaald door artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek. Door een recente wetswijziging werd dit recht nog gevoelig versterkt ten voordele van de grootouders (en de kleinkinderen). Verleden De wetgever blijft de uitdrukkelijke voorkeur hebben voor een…

echtscheiding
21 juni 2018

Hervorming Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (E.O.T.)

De wetgever wijzigt de procedureregels die gelden voor een echtscheiding bij onderlinge toestemming. Echtgenoten zullen niet langer verplicht worden om persoonlijk voor de Familierechtbank te verschijnen, tenzij de Rechtbank dit expliciet beveelt. Afschaffing verplichte verschijning Huidige wetgeving bepaalt dat echtgenoten die bij onderlinge toestemming willen scheiden en nog niet langer dan 6 maanden feitelijk gescheiden…

onderhoudsbijdrage
9 september 2017

Vonnissen vermelden mogelijkheid tot loonmachtiging

Vergeetachtige, koppige of anders onwillige alimentatieplichtigen krijgen sedert de Wet van 21 juli 2017 de wind van voren. Vanaf 1 september 2017 moeten de vonnissen die de onderhoudsbijdrage voor kinderen vastleggen, de mogelijkheid van loonmachtiging vermelden. Let op: het vonnis geldt niet als toestemming voor de loonmachtiging, maar het wijst enkel op de mogelijkheid daartoe,…