Archive

advocatenkantoor van Breughel
24 november 2017

Het nieuwe pandrecht – invoering van het Registerpand

Schuldeisers krijgen binnenkort een nieuwe garantie op betaling door hun schuldenaren via de zakelijke zekerheid van het bezitloos pand. Deze op het eerste gezicht saaie en zeer technische materie kan het verschil uitmaken tussen onbetaald blijven en betaald worden, zelfs als het slecht afloopt met de schuldenaar. Deze zekerheid wordt evenwel niet automatisch verleend, maar…

familie rond tafel
7 november 2017

Nieuw erfrecht – Globale erfovereenkomst tussen ouders en kinderen

Het Belgisch erfrecht wordt hervormd. De wijzigingen zullen in werking treden op 1 september 2018. Het erfrecht was aan herziening toe, aangezien sedert de invoering van deze regelgeving onze maatschappij sterk is geëvolueerd. Onze maatschappij kent heel wat samenlevingsvormen (nieuw samengestelde gezinnen, feitelijke samenwoning, etc.) waarvoor het huidige erfrecht niet steeds een adequate oplossing kan…