Strafrecht

alcoholslot in wijnglazen
22 maart 2018

Het verplicht alcoholslot

Op 15 maart 2018 werd de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voert onder andere nieuwe regels in met betrekking tot de voorwaarden waaronder een rechter een alcoholslot kan en zelfs moet opleggen. De nieuwe regelgeving met betrekking tot het alcoholslot treedt in werking op 1 juli 2018….

verkeersboetes online betalen
28 juli 2017

Verkeersboetes online betalen

Vanaf 1 juli 2017 is het mogelijk verkeersboetes te betalen via het online platform http://www.verkeersboeten.be. Ook in andere talen kunt u voortaan makkelijk uw centen kwijt: in het Engels, in het Frans en in het Duits. Dit werd mogelijk gemaakt door een ‘Ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning…