Hoe zorg ik ervoor dat een Belgische Rechtbank mag oordelen over een geschil met een buitenlandse onderneming (EU)?

EU-kaart

U sluit een koopovereenkomst (B2B) met een buitenlandse klant gevestigd binnen de Europese Unie. U wilt in geval van een geschil naar een Belgische rechtbank kunnen stappen. Denk bijvoorbeeld aan de inning van onbetaalde facturen. Volstaat het dat uw factuurvoorwaarden de Belgische Rechtbanken aanwijzen? Het antwoord is nee. Neem tijdig uw voorzorgsmaatregelen. Eénmaal er een geschil is ontstaan, is het uiteraard te laat.

Expliciete keuze

Partijen kunnen kiezen welke rechtbank bevoegd zal zijn om te oordelen over een geschil. Een loutere vermelding in de factuurvoorwaarden is onvoldoende (aangezien dit een eenzijdig document is). De keuze van partijen wordt bij voorkeur vastgelegd op het moment dat het contract tot stand komt (bijvoorbeeld bij de aanvaarding van een offerte of het ondertekenen van een overeenkomst). Voorzie in deze documenten een clausule die de Belgische Rechtbanken exclusief bevoegd verklaart om te oordelen over geschillen.

Ook in een digitale omgeving moet u met deze principes rekening houden. Indien de bestelling geschiedt via een online platform, kunt u bijvoorbeeld een verplicht aan te vinken vakje voorzien om het akkoord van de klant te verkrijgen.

Wat te doen?

  • Als u een overeenkomst ondertekent, kijk dan goed na of deze overeenkomst de bevoegde Rechtbank aanduidt. Wordt een buitenlandse Rechtbank bevoegd verklaard, overweeg dan zeker om hier tegen in te gaan en dit te wijzigen naar de Belgische Rechtbanken. Indien u zelf de overeenkomst opmaakt, voorzie dan een clausule die de Belgische Rechtbanken aanwijst als bevoegde Rechtbank.
  • Zorg ervoor dat uw offertes eveneens een bevoegdheidsbeding bevatten (bij voorkeur dicht bij het vakje waar de klant zijn handtekening moet plaatsen). De ondertekening ervan zal worden aanzien als aanvaarding.
  • Indien de bestelling geschiedt via een online platform, voorzie dan een verplicht aan te vinken vakje om het akkoord van de klant te verkrijgen (met de keuze voor Belgische Rechtbanken). Zorg er bovendien voor dat u het akkoord van de klant kan bewijzen. In geval van betwisting zal de Rechtbank immers een bewijs nodig hebben.
  • De clausule moet zijn opgemaakt in een taal die de klant begrijpt (bij voorkeur de taal waarin de overeenkomst is opgemaakt).

Duurzame handelsrelatie

Het principe van de duurzame handelsrelatie kan een uitweg bieden indien u geen uitdrukkelijk bevoegdheidsbeding hebt opgenomen in de overeenkomst of in de bestelformulieren.

Stel dat uw factuurvoorwaarden de Belgische Rechtbanken bevoegd verklaren in geval van een geschil en u deze voorwaarden in het verleden steeds hebt meegestuurd met uw factuur (zonder expliciet akkoord). In dat geval is de kans groot dat een Belgische Rechtbank zal oordelen dat uw contractspartner het beding stilzwijgend heeft aanvaard. Voorwaarde is dat de klant nooit enig protest heeft geuit tegen het beding en verschillende facturen in het verleden voorbehoudloos heeft betaald.

Het is echter risicovol te gokken dat de klant zijn (eerste) facturen allemaal netjes zal betalen. Niet zelden ontstaat een geschil bij een nieuwe klant, waarvan u (nog) niet weet of deze een goede betaler is.

Bovendien zult u het bewijs moeten kunnen leveren dat u een duurzame handelsrelatie heeft. Eén betaalde factuur zal bijvoorbeeld niet volstaan om dit aan te tonen.

Levering in België

Is geen van bovenstaande hypothesen van toepassing, dan valt u terug op de wettelijke (Europese) regeling. Een Europese Verordening bepaalt welke Rechtbank bevoegd zal zijn in geval van een geschil.

Bij een koop-verkoop van roerende goederen gelden volgende principes:

  • De zaak kan worden opgestart voor de Rechtbank van de plaats waar de verweerder is gevestigd. Indien u tegen een buitenlandse klant wilt procederen, zou dit betekenen dat u de procedure moet opstarten in het land waar de klant gevestigd is. Aangezien u waarschijnlijk niet vertrouwd bent met het rechtssysteem in het betreffende land, zorgt dit voor heel wat onzekerheid (zowel wat betreft het kostenplaatje als wat betreft de uitkomst).
  • De zaak kan eveneens worden opgestart voor de Rechtbank van de plaats in een Europese lidstaat waar de goederen volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden. Indien de levering in België geschiedde, kunt u aldus voor een Belgische Rechtbank procederen.

Hoe dan ook neemt u best het zekere voor het onzekere en zorgt u ervoor dat uw contracten op punt staan.

Bent u verwikkeld in een geschil met een buitenlandse klant? Wenst u nazicht van uw standaarddocumenten? Aarzel niet om ons te contacteren.

Deel dit op