bord Te Huur
12 oktober 2017

Woninghuur opzeggen wegens grondige renovering: nu en straks

Sinds 1 juli 2014 is het Vlaams Gewest bevoegd voor wetgeving rond woninghuur. Het nieuw Vlaams Huurdecreet ter vervanging van de verscheidene federale wetten omtrent deze materie zit al even in de pijplijn. Ook al is er nog geen definitieve goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement, wordt wel al duidelijk dat een aantal…