Interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties

interestvoet betalingsachterstand

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt 8% tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017.  Dit volgt uit een halfjaarlijkse mededeling van de FOD Financiën.

De evolutie van deze interestvoet voor achterstallige betalingen bij handelstransacties (die ontstaan zijn na 16/03/2013), is als volgt:

  • 9,00% tot 30/06/2013
  • 8,50% van 01/07/2017 tot 30/06/2016
  • 8,00% vanaf 01/07/2016 tot (minstens) 31/12/2017

Deze interestvoet volgt uit de  ‘Wet van 2 augustus 2002 over de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’ en geldt alleen bij transacties tussen ondernemingen en overheden als de algemene regels op de overheidsopdrachten niet spelen. De regels op de betalingsachterstand bij handelstransacties gelden niet bij transacties tussen ondernemingen en consumenten. En ze zijn ook niet van toepassing op niet-commerciële transacties, zoals het uitbetalen van prijzen, subsidies of schadevergoedingen, of het betalen van fiscale of sociale schulden.

Deel dit op