Verkeersboetes online betalen

verkeersboetes online betalen

Vanaf 1 juli 2017 is het mogelijk verkeersboetes te betalen via het online platform http://www.verkeersboeten.be. Ook in andere talen kunt u voortaan makkelijk uw centen kwijt: in het Engels, in het Frans en in het Duits.

Dit werd mogelijk gemaakt door een ‘Ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft’ (BS 13 juli 2017).

Let wel: u kan alleen betalen met een Visa- of Mastercard, aan de hand van het nummer van het proces-verbaal en de datum van de overtreding.

Deel dit op