Afschaffing basiskennis van Bedrijfsbeheer

bedrijfsbeheer

Het is nog wat vroeg, maar de Vlaamse Regering besliste om de tot op vandaag vereiste basiskennis van bedrijfsbeheer af te schaffen vanaf 1 september 2019. Wie na deze datum start met een onderneming, zal die basiskennis van bedrijfsbeheer niet meer moeten bewijzen.

Bedrijfsbeheer wil zeggen dat men een onderneming kan leiden en de basisprincipes onder de knie heeft, onder meer dat men een ondernemingsplan kan opstellen, dat men de haalbaarheid van het bedrijf kan controleren en bijsturen, dat men de boekhoudkundige en financiële aspecten kan toepassen.

De komende twee jaren moet bijna elke starter wel nog zijn of haar basiskennis bedrijfsbeheer aantonen door het juiste diploma voor te leggen, of nog door het met vrucht volgen van een cursus of bijscholing (bijvoorbeeld bij centra voor volwassenenonderwijs zoals Miras of Syntra). Soms volstaat ook (vrij lange) praktijkervaring. Wie een ondernemingsnummer aanvraagt aan het ondernemersloket, zal de basiskennis van bedrijfsbeheer moeten aantonen.

Er is sprake van het vervangen van de basiskennis bedrijfsbeheer door een systeem van permanente vorming uit te breiden, maar dat is nog toekomstmuziek, die totaal niet uitgewerkt is.

Opgelet: de vereiste en de komende afschaffing van de basiskennis van bedrijfsbeheer mag niet verward worden met de eisen van beroepsbekwaamheid. Betreffende dit laatste verwijs ik u graag naar de vorige snelrechtpost.

Deel dit op