Het verplicht alcoholslot

alcoholslot in wijnglazen

Op 15 maart 2018 werd de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voert onder andere nieuwe regels in met betrekking tot de voorwaarden waaronder een rechter een alcoholslot kan en zelfs moet opleggen. De nieuwe regelgeving met betrekking tot het alcoholslot treedt in werking op 1 juli 2018.

Situatie nu

Sinds 2009 hebben rechters de mogelijkheid (niet verplicht dus) een alcoholslot op te leggen aan bestuurders indien deze voor één van volgende overtredingen veroordeeld werd:

  • Een voertuig of rijdier besturen of een bestuurder begeleiden terwijl men hoog tekent op de alcoholintoxicatietest (ademanalyse ten minste 0,35 mg/l of bloedanalyse ten minste 0,8 gr/l).
  • Na een positieve alcoholintoxicatietest alsnog terug gaan rijden.
  • Weigeren zich te onderwerpen aan een alcoholintoxicatietest.
  • Het niet inleveren van een ingetrokken rijbewijs of het besturen van een ingehouden voertuig of rijdier.
  • In staat van dronkenschap een voertuig of rijdier besturen of een bestuurder begeleiden.
  • Binnen de drie jaar één van bovenstaande overtredingen herhalen.

Strengere nieuwe Wet

Deze voorwaarden blijven dezelfde, doch de strafmaat is enigszins aangepast: in deze gevallen kan de rechter een alcoholslot opleggen gedurende één tot drie jaar of voorgoed (oorspronkelijk  was dit tot vijf jaar of voorgoed). Daarenboven heeft de wetgever er nu een aantal nieuwe bepalingen aan toegevoegd, waarbij de keuzevrijheid die de politierechter tot nu toe had beperkt wordt of zelfs volledig uitschakelt. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen twee gevallen:

  • Een voertuig of rijdier besturen of een bestuurder begeleiden terwijl men uitzonderlijk hoog tekent op de alcoholintoxicatietest (ademanalyse ten minste 0,78 mg/l of bloedanalyse ten minste 1,8 gr/l)

In dit geval zal de rechter verplicht een alcoholslot moeten opleggen voor een periode tussen één en drie jaar of voorgoed. Indien een rechter alsnog van mening zou zijn dat een alcoholslot niet aan de orde is, kan dit in principe nog, maar zal de rechter dit uitdrukkelijk moeten motiveren. Het opleggen van een alcoholslot wordt dus de norm in gevallen van heel hoge alcoholintoxicatie.

  • Binnen de drie jaar na een veroordeling voor één van de bovenstaande overtredingen, nogmaals falen in de opgelegde alcoholintoxicatietest, waarbij de waarden hoog liggen (ademanalyse ten minste 0,50 mg/l of bloedanalyse ten minste 1,2 gr/l).

In dit geval zal de rechter verplicht zijn een alcoholslot op te leggen voor een periode tussen één en drie jaar of voorgoed. Hier kunnen geen uitzonderingen gelden. De wetgever is al enige tijd streng voor mensen die niet leren uit voorgaande veroordelingen en trekt hier die strenge lijn door.

In alle geval zal een bestuurder die wordt onderworpen aan een alcoholslot verplicht zijn gedurende deze periode een omkaderingsprogramma te volgen bij een erkende instelling.

De installatie van een alcoholslot en het volgen van het omkaderingsprogramma gebeurt steeds op kosten van de bestuurder zelf, doch de rechter heeft de mogelijkheid deze kosten geheel of gedeeltelijk af te trekken van een eventuele geldboete.

Dagvaarding ontvangen?

De verdediging in verkeerszaken in verband met geïntoxiceerde bestuurders zal dan ook steeds moeten onderzoeken of één van de bovenstaande feiten ten laste wordt gelegd van de beklaagde. In het geval van een automatisch alcoholslot tenzij de rechter specifiek anders motiveert, zal het aan de verdediging zijn om de juiste argumenten en bewijsstukken voor te leggen aan de rechtbank, zodat deze met behulp van deze stukken tot een billijke veroordeling kan komen.

De verdediging zal ook steeds rekening moeten houden met de kosten en argumenteren waarom bepaalde kosten al dan niet dienen afgetrokken te worden van de geldboete.

Gelet op de grote impact die deze nieuwe wetgeving kan hebben, is het zeker geen overbodige luxe zich te laten bijstaan door een advocaat voor de politierechtbank. Heel vaak kan dit gratis indien u een rechtsbijstandsverzekering onderschreef. Vraag dit dan ook zeker na bij uw makelaar wanneer u een dagvaarding voor de politierechtbank ontvangt.

Deel dit op