Bewakingscamera VS privacy

bewakingscamera's

Als u een bewakingscamera in uw woning of bedrijf hebt geïnstalleerd, dan is de camerawet van 21 maart 2007 op u van toepassing. Deze wetgeving legt u een aantal verplichtingen op ter bescherming van de privacy van de personen die u op beeld vastlegt. Bij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) werden ook verschillende wijzigingen aangebracht aan de camerawet. Hieronder vindt u een kort overzicht van de verplichtingen die op u rusten.

Bewakingscamera

Een bewakingscamera betreft elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen en dat hiervoor beelden verwerkt. Als u een camera met dit doel hebt geïnstalleerd, dan is de camerawet op u van toepassing.

De verantwoordelijke voor de verwerking

De camerawet legt verschillende verplichtingen op aan de verantwoordelijke voor de verwerking. Dit is de persoon die het doel (waarom wordt er een camera geplaatst) en de middelen (welk soort camera, welke plaats, etc.) voor de verwerking van camerabeelden vastlegt. Dit kan zowel een rechtspersoon, een natuurlijk persoon of een overheidsinstantie zijn.

Verplichtingen

  •  Aangifte camera

Bij installatie van uw bewakingscamera en vooraleer deze in gebruik te nemen, moet u deze aangeven aan de politiediensten via de website www.aangiftecamera.be. U moet dit bovendien jaarlijks valideren. Ga er niet van uit dat de installateur dit voor u doet. Indien u wijzigingen aanbrengt (vb. wijziging plaats camera), moet u uw aangifte bijwerken.

  • Pictogram aanbrengen

Daarnaast bent u verplicht om een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats zodat de mensen die uw domein betreden, verwittigd worden dat zij gefilmd worden. Het heimelijk gebruik van een bewakingscamera is verboden. Het pictogram bevat een aantal verplichte vermeldingen. Zorg ervoor dat dit goed zichtbaar is, zodat mensen zonder veel moeite het pictogram te zien krijgen. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, geldt immers als voorafgaande toestemming.

  •  Register van de verwerkingsactiviteiten

De verantwoordelijke voor de verwerking dient een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit mag in elektronische vorm. Dit register dient de vermeldingen te bevatten zoals vastgelegd bij KB van 8 mei 2018 (o.a. het type camera dat u gebruikt, de locatie van de camera, de technische en organisatorische beveiliging van de camerabeelden, etc.) Dit document dient u te kunnen voorleggen als de gegevensbeschermingsautoriteit u hierom verzoekt. Ook de politiediensten kunnen vragen om toegang te krijgen tot dit register.

  • Bewaren beelden

In het geval u beelden hebt gemaakt die geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijs van overlast, schade of van een misdrijf of tot het identificeren van een slachtoffer, getuige of dader, dan mag u deze maximaal 1 maand bewaren. Op plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden kan dit worden verlengd tot 3 maanden (bv. luchthaven, militaire domeinen, etc.).

  • Plaatsing camera

Bewakingscamera’s mogen geen beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, noch gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Als u de ingang van een gebouw bewaakt tegenover een plaats die niet aan u toebehoort (vb. openbare weg), dan moet u de camera’s zo richten dat het in beeld brengen van deze laatstgenoemde plaats tot het strikte minimum wordt beperkt.

Heeft u een bewakingscamera en wenst u te weten of u wettelijk in orde bent? Wenst u bijkomende informatie? Aarzel niet om contact met Mr. Maxime Korber op te nemen voor verdere informatie en hulp.

Deel dit op