Nalatenschap aanvaarden of verwerpen
4 augustus 2017

Nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht boedelbeschrijving

Wie vandaag een erfenis wenst te weigeren (verwerpen heet dat in de wet), of de beslissing over het al dan niet aanvaarden van die nalatenschap uit te stellen tot na de opmaak van een inventaris van activa en passiva (wettelijk omschreven als aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving), dient een verklaring daartoe af te leggen of…