De gedwongen uithuiszetting

Als uw huurder zijn verplichtingen niet nakomt, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten om een einde te stellen aan de huurovereenkomst. Indien uw vordering succesvol is, zal uw huurder worden veroordeeld om de huurwoning te verlaten. Maar wat als uw huurder talmt? Als verhuurder wenst u zo snel mogelijk terug over uw eigendom te beschikken zodat u een nieuwe huurder kunt zoeken. Welke stappen dient u te ondernemen en hoeveel tijd neemt dit in beslag? Een overzicht.

Ontbinding van de huurovereenkomst

Een gedwongen uithuiszetting is pas mogelijk als u over een vonnis beschikt. U kunt niet op eigen houtje een huurder buitenzetten. In eerste instantie dient u dus een gerechtelijke procedure te starten. Naast de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst, moet u ook machtiging vragen om tot gedwongen uithuiszetting te kunnen overgaan (voor het geval uw huurder niet vrijwillig vertrekt).

Zorg ervoor dat u deze procedure tijdig opstart. De uitzetting van uw huurder is immers een proces dat enkele maanden in beslag kan nemen. Als er geen huur meer betaald wordt, wordt uw schade iedere maand groter.

Termijn voor vrijwillige ontruiming

Deze termijn is wettelijk vastgelegd en bedraagt één maand na betekening van het vonnis door een Gerechtsdeurwaarder. Deze termijn begint dus niet te lopen vanaf het vonnis zelf.

Slechts in uitzonderlijke situaties kan een Rechtbank afwijken van deze termijn, bijvoorbeeld in het geval er een akkoord is tussen verhuurder en huurder omtrent de datum van ontruiming of als u kan bewijzen dat uw huurder al vertrokken is.

Gedwongen uithuiszetting

Als uw huurder na het verstrijken van deze termijn van één maand nog steeds niet is vertrokken, dan zal de Gerechtsdeurwaarder de gedwongen uithuiszetting organiseren. Dit vereist o.a. de aanwezigheid van een slotenmaker en bijstand van de Politie. De Gerechtsdeurwaarder zal de eerstmogelijke nuttige datum fixeren en de datum van uithuiszetting meedelen aan de huurder. De betreffende datum moet minimum 5 werkdagen op voorhand worden aangekondigd. Dit verhoogt nogmaals de druk op de huurder om de woning vrijwillig te verlaten en afgifte te doen van de sleutels.

Doet de huurder nog steeds geen afgifte van de sleutels? Dan zal de gedwongen uithuiszetting worden uitgevoerd op de voorziene datum. De sloten zullen worden vervangen, de goederen van de huurder worden buitengezet en desgevallend worden nog aanwezige personen uit de woning gezet. De verhuurder ontvangt na afloop de sleutels van de nieuwe sloten.

Goederen van de verhuurder

Het is belangrijk om de Gerechtsdeurwaarder te informeren omtrent goederen die eigendom zijn van de verhuurder (en bij de uithuiszetting moeten blijven staan). Zo niet, riskeert u dat deze goederen eveneens uit de woning worden verwijderd.

Wie draagt de kosten?

De uithuiszetting gaat gepaard met heel wat kosten (Gerechtsdeurwaarder, slotenmaker, etc.). Hiervoor gelden volgende principes:

  • Alle kosten verbonden aan de uithuiszetting zijn ten laste van de huurder.
  • De Gerechtsdeurwaarder zal proberen om deze kosten volledig te recupereren bij de huurder (desnoods door het leggen van beslag op een voertuig, loonbeslag, etc.).
  • Als de Gerechtsdeurwaarder niet tot inning kan komen (vb. omdat de huurder volledig insolvabel blijkt te zijn), dan is hij gerechtigd om de reeds gemaakte kosten aan de verhuurder te factureren. Het risico op insolvabiliteit ligt met name bij de opdrachtgever.
  • De Gerechtsdeurwaarder zal meestal een provisie vragen aan de verhuurder alvorens hij zijn werkzaamheden aanvat.

Betaalt uw huurder niet? Weigert uw huurder de woning te verlaten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u bijstaan in elke stadium van uw dossier. Na eerste contact bezorgen wij u vrijblijvend een stappenplan en offerte.

Deel dit op