Tag "erfdeel"

familie rond tafel
7 november 2017

Nieuw erfrecht – Globale erfovereenkomst tussen ouders en kinderen

Het Belgisch erfrecht wordt hervormd. De wijzigingen zullen in werking treden op 1 september 2018. Het erfrecht was aan herziening toe, aangezien sedert de invoering van deze regelgeving onze maatschappij sterk is geëvolueerd. Onze maatschappij kent heel wat samenlevingsvormen (nieuw samengestelde gezinnen, feitelijke samenwoning, etc.) waarvoor het huidige erfrecht niet steeds een adequate oplossing kan…

prehistorische begraafplaats
18 oktober 2017

Nieuw erfrecht – Afschaffing voorbehouden erfdeel ouders

De wetgever heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Belgisch erfrecht, welke in werking zullen treden op 1 september 2018. Een herziening van het erfrecht drong zich op, aangezien onze maatschappij de laatste jaren sterk is geëvolueerd. Eén van de wijzigingen betreft de afschaffing van het voorbehouden erfdeel voor de bloedverwanten in opgaande lijn…

grafsteen
18 september 2017

Nieuw erfrecht – voorbehouden erfdeel voor kinderen

De wetgever heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Belgisch erfrecht, welke in werking zullen treden op 1 september 2018. Met deze wijzigingen wil de wetgever de bestaande regelgeving meer laten aansluiten bij het hedendaagse maatschappijmodel. Een van de wijzigingen betreft de erfrechtelijke reserve voor de kinderen. De wetgever voorziet dat een bepaald deel van uw…