Tag "nalatenschap"

familie rond tafel
7 november 2017

Nieuw erfrecht – Globale erfovereenkomst tussen ouders en kinderen

Het Belgisch erfrecht wordt hervormd. De wijzigingen zullen in werking treden op 1 september 2018. Het erfrecht was aan herziening toe, aangezien sedert de invoering van deze regelgeving onze maatschappij sterk is geëvolueerd. Onze maatschappij kent heel wat samenlevingsvormen (nieuw samengestelde gezinnen, feitelijke samenwoning, etc.) waarvoor het huidige erfrecht niet steeds een adequate oplossing kan…

prehistorische begraafplaats
18 oktober 2017

Nieuw erfrecht – Afschaffing voorbehouden erfdeel ouders

De wetgever heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Belgisch erfrecht, welke in werking zullen treden op 1 september 2018. Een herziening van het erfrecht drong zich op, aangezien onze maatschappij de laatste jaren sterk is geëvolueerd. Eén van de wijzigingen betreft de afschaffing van het voorbehouden erfdeel voor de bloedverwanten in opgaande lijn…

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen
4 augustus 2017

Nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht boedelbeschrijving

Wie vandaag een erfenis wenst te weigeren (verwerpen heet dat in de wet), of de beslissing over het al dan niet aanvaarden van die nalatenschap uit te stellen tot na de opmaak van een inventaris van activa en passiva (wettelijk omschreven als aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving), dient een verklaring daartoe af te leggen of…