Tag "pandregister"

woordwolk-schulden
19 maart 2018

Nieuw Pandrecht – Doe onmiddellijk uw voordeel

Het nieuw pandrecht biedt ondernemingen belangrijke tools in hun strijd tegen insolvente debiteuren en hardnekkige wanbetalers. Via dit kanaal heeft PC Advocaten de voorbije maanden een aantal bijdragen gepubliceerd die toelichting verschaffen bij de nieuwe pandwetgeving (herlees de snelrechtberichten over ‘de invoering van het registerpand, ‘het eigendomsvoorbehoud‘, ‘het retentierecht‘ en ‘de pandverzilvering‘). Deze wijzigingen traden…

advocatenkantoor van Breughel
24 november 2017

Het nieuwe pandrecht – invoering van het Registerpand

Schuldeisers krijgen binnenkort een nieuwe garantie op betaling door hun schuldenaren via de zakelijke zekerheid van het bezitloos pand. Deze op het eerste gezicht saaie en zeer technische materie kan het verschil uitmaken tussen onbetaald blijven en betaald worden, zelfs als het slecht afloopt met de schuldenaar. Deze zekerheid wordt evenwel niet automatisch verleend, maar…