Update: Inwerkingtreding Vlaams Huurdecreet uitgesteld

huishuur

Op 18 mei 2018 werd het Vlaams Huurdecreet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Voor de inwerkingtreding van het nieuwe Huurdecreet werd steeds 1 september 2018 vooropgesteld. Thans is dat 4 maanden uitgesteld, zodat dit nu op 1 januari 2019 in werking treedt.

PC Advocaten heeft in de loop van de voorbije maanden reeds een aantal regelingen uit dit nieuw decreet gelicht, die u hieronder nog eens kan nalezen.

Daarnaast werden ook een aantal andere wijzigingen doorgevoerd onder andere i.v.m.:

  • verplichte vermeldingen bij het afsluiten van een huurovereenkomst
  • maximale huurwaarborg en anonieme huurwaarborglening
  • bepalingen over opgave van lasten en kosten in advertenties
  • verplichte huurdersverzekering voor brand- en waterschade
  • wettelijke opzegmogelijkheden voor korte huurcontracten

Als huurder of verhuurder doet u er goed aan om eens stil te staan bij deze (soms ingrijpende) wijzigingen, en u zoveel als mogelijk voor te bereiden om niet (onaangenaam) verrast te worden. PC Advocaten helpt u desgewenst graag verder met advies en opstellen van contracten.

Deel dit op